Leiden-Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Ergebnisse 1 - 50 von 131

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  Weltrang
  Institution
  Land
  1 181 USA
  2 455 USA
  3 271 USA
  4 2 USA
  5 205 USA
  6 5 USA
  7 9 USA
  8 18 USA
  9 78 USA
  10 12 USA
  11 254 USA
  12 13 USA
  13 22 USA
  14 46 USA
  15 41 USA
  16 284 USA
  17 260 USA
  18 458 USA
  19 23 USA
  20 91 USA
  21 368 USA
  22 369 USA
  23 223 USA
  24 530 USA
  25 376 USA
  26 273 USA
  27 75 USA
  28 76 USA
  29 141 USA
  30 168 USA
  31 159 USA
  32 440 USA
  33 6 USA
  34 564 USA
  35 8 USA
  36 180 USA
  37 85 USA
  38 340 USA
  39 269 USA
  40 321 USA
  41 105 USA
  42 109 USA
  43 162 USA
  44 581 USA
  45 199 USA
  46 238 USA
  47 280 USA
  48 26 USA
  49 90 USA
  50 295 USA
  » Export CSV