Leiden-Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Ergebnisse 1 - 50 von 131

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  Weltrang
  Institution
  Land
  1 402 USA
  2 493 USA
  3 608 USA
  4 455 USA
  5 181 USA
  6 271 USA
  7 216 USA
  8 295 USA
  9 534 USA
  10 19 USA
  11 2 USA
  12 9 USA
  13 18 USA
  14 78 USA
  15 12 USA
  16 254 USA
  17 13 USA
  18 22 USA
  19 46 USA
  20 72 USA
  21 146 USA
  22 530 USA
  23 8 USA
  24 456 USA
  25 425 USA
  26 260 USA
  27 284 USA
  28 28 USA
  29 458 USA
  30 54 USA
  31 48 USA
  32 91 USA
  33 506 USA
  34 184 USA
  35 76 USA
  36 376 USA
  37 369 USA
  38 223 USA
  39 116 USA
  40 368 USA
  41 141 USA
  42 159 USA
  43 168 USA
  44 4 USA
  45 440 USA
  46 385 USA
  47 180 USA
  48 85 USA
  49 340 USA
  50 269 USA
  » Export CSV