Leiden-Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Ergebnisse 1 - 50 von 131

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  Weltrang
  Institution
  Land
  1 23 USA
  2 520 USA
  3 131 USA
  4 541 USA
  5 140 USA
  6 93 USA
  7 188 USA
  8 27 USA
  9 399 USA
  10 172 USA
  11 221 USA
  12 120 USA
  13 114 USA
  14 21 USA
  15 88 USA
  16 15 USA
  17 166 USA
  18 474 USA
  19 377 USA
  20 306 USA
  21 34 USA
  22 152 USA
  23 409 USA
  24 51 USA
  25 515 USA
  26 322 USA
  27 5 USA
  28 564 USA
  29 41 USA
  30 75 USA
  31 358 USA
  32 205 USA
  33 104 USA
  34 307 USA
  35 10 USA
  36 103 USA
  37 321 USA
  38 1 USA
  39 365 USA
  40 326 USA
  41 3 USA
  42 195 USA
  43 77 USA
  44 212 USA
  45 391 USA
  46 134 USA
  47 405 USA
  48 105 USA
  49 6 USA
  50 80 USA
  Export CSV