Leiden-Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Ergebnisse 1 - 50 von 131

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  Weltrang
  Institution
  Land
  1 609 USA
  2 608 USA
  3 581 USA
  4 564 USA
  5 541 USA
  6 534 USA
  7 530 USA
  8 520 USA
  9 515 USA
  10 506 USA
  11 502 USA
  12 493 USA
  13 488 USA
  14 474 USA
  15 458 USA
  16 456 USA
  17 455 USA
  18 440 USA
  19 425 USA
  20 409 USA
  21 405 USA
  22 402 USA
  23 399 USA
  24 397 USA
  25 391 USA
  26 385 USA
  27 377 USA
  28 376 USA
  29 369 USA
  30 368 USA
  31 365 USA
  32 364 USA
  33 358 USA
  34 353 USA
  35 351 USA
  36 340 USA
  37 326 USA
  38 322 USA
  39 321 USA
  40 315 USA
  41 307 USA
  42 306 USA
  43 295 USA
  44 284 USA
  45 280 USA
  46 273 USA
  47 271 USA
  48 269 USA
  49 263 USA
  50 260 USA
  » Export CSV