Logo Times

Times World University Rankings


:

Ergebnisse 1 - 11 von 11

Times World University Rankings 2022

Weltrang
Institution
Land
1
137
Austria
2
196
Austria
3
201-250
=
Austria
4
201-250
=
Austria
5
351-400
Austria
6
401-500
=
Austria
7
401-500
Austria
8
601-800
=
Austria
9
601-800
Austria
10
601-800
=
Austria
11
801-1000
=
Austria
» Export CSV