Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 696

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 USA
  2 USA
  3 USA
  4 USA
  5 USA
  6 USA
  7 USA
  8 USA
  9 USA
  10 USA
  11 USA
  12 USA
  13 UK
  14 USA
  15 UK
  16 USA
  17 Switzerland
  18 USA
  19 Switzerland
  20 Israel
  21 USA
  22 UK
  23 USA
  24 UK
  25 USA
  26 UK
  27 USA
  28 UK
  29 USA
  30 USA
  31 USA
  32 USA
  33 USA
  34 USA
  35 UK
  36 UK
  37 UK
  38 France
  39 USA
  40 Switzerland
  41 USA
  42 USA
  43 Switzerland
  44 Switzerland
  45 UK
  46 USA
  47 UK
  48 USA
  49 USA
  50 France
  » Export CSV