Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 351 - 400 of 633

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  601 Poland
  579 Poland
  523 Poland
  575 Poland
  442 Poland
  553 Portugal
  214 Portugal
  400 Portugal
  428 Portugal
  155 Portugal
  177 Portugal
  607 Russia
  58 Saudi Arabia
  319 Saudi Arabia
  583 Saudi Arabia
  562 Serbia
  119 Singapore
  110 Singapore
  438 Slovenia
  527 South Africa
  618 South Africa
  574 South Africa
  524 South Africa
  623 South Africa
  615 South Korea
  592 South Korea
  585 South Korea
  622 South Korea
  209 South Korea
  624 South Korea
  586 South Korea
  156 South Korea
  584 South Korea
  441 South Korea
  626 South Korea
  629 South Korea
  470 South Korea
  544 South Korea
  478 South Korea
  613 South Korea
  182 South Korea
  542 South Korea
  568 South Korea
  483 South Korea
  589 South Korea
  503 South Korea
  507 South Korea
  342 South Korea
  555 South Korea
  248 Spain
  » Export CSV