Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 551 - 600 of 633

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  90 USA
  295 USA
  4 USA
  11 USA
  80 USA
  15 USA
  45 USA
  183 USA
  83 USA
  140 USA
  35 USA
  259 USA
  353 USA
  315 USA
  93 USA
  193 USA
  488 USA
  99 USA
  48 USA
  1 USA
  104 USA
  364 USA
  28 USA
  54 USA
  14 USA
  103 USA
  204 USA
  351 USA
  322 USA
  307 USA
  184 USA
  179 USA
  29 USA
  609 USA
  153 USA
  146 USA
  263 USA
  134 USA
  405 USA
  402 USA
  456 USA
  166 USA
  212 USA
  391 USA
  195 USA
  77 USA
  72 USA
  506 USA
  326 USA
  515 USA
  » Export CSV