Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 633

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  181 USA
  455 USA
  271 USA
  2 USA
  205 USA
  5 USA
  9 USA
  18 USA
  78 USA
  12 USA
  254 USA
  13 USA
  22 USA
  46 USA
  41 USA
  284 USA
  260 USA
  458 USA
  23 USA
  91 USA
  368 USA
  369 USA
  223 USA
  530 USA
  376 USA
  273 USA
  75 USA
  76 USA
  141 USA
  168 USA
  159 USA
  440 USA
  6 USA
  564 USA
  8 USA
  180 USA
  85 USA
  340 USA
  269 USA
  321 USA
  105 USA
  109 USA
  162 USA
  581 USA
  199 USA
  238 USA
  280 USA
  26 USA
  90 USA
  295 USA
  » Export CSV