Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 251 - 300 of 633

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  182 South Korea
  542 South Korea
  568 South Korea
  483 South Korea
  589 South Korea
  503 South Korea
  507 South Korea
  342 South Korea
  555 South Korea
  527 South Africa
  618 South Africa
  574 South Africa
  524 South Africa
  623 South Africa
  438 Slovenia
  119 Singapore
  110 Singapore
  562 Serbia
  58 Saudi Arabia
  319 Saudi Arabia
  583 Saudi Arabia
  607 Russia
  553 Portugal
  214 Portugal
  400 Portugal
  428 Portugal
  155 Portugal
  177 Portugal
  573 Poland
  533 Poland
  601 Poland
  579 Poland
  523 Poland
  575 Poland
  442 Poland
  417 Norway
  320 Norway
  310 Norway
  143 New Zealand
  174 New Zealand
  461 New Zealand
  288 New Zealand
  200 Netherlands
  229 Netherlands
  66 Netherlands
  424 Netherlands
  196 Netherlands
  270 Netherlands
  150 Netherlands
  7 Netherlands
  » Export CSV