Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 51 - 100 of 131

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
51 120 USA
52 131 USA
53 134 USA
54 140 USA
55 141 USA
56 146 USA
57 152 USA
58 153 USA
59 159 USA
60 162 USA
61 166 USA
62 168 USA
63 172 USA
64 179 USA
65 180 USA
66 181 USA
67 183 USA
68 184 USA
69 188 USA
70 193 USA
71 195 USA
72 199 USA
73 204 USA
74 205 USA
75 212 USA
76 216 USA
77 221 USA
78 223 USA
79 238 USA
80 254 USA
81 259 USA
82 260 USA
83 263 USA
84 269 USA
85 271 USA
86 273 USA
87 280 USA
88 284 USA
89 295 USA
90 306 USA
91 307 USA
92 315 USA
93 321 USA
94 322 USA
95 326 USA
96 340 USA
97 351 USA
98 353 USA
99 358 USA
100 364 USA
» Export CSV