Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 251 - 300 of 633

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
182 South Korea
542 South Korea
568 South Korea
483 South Korea
589 South Korea
503 South Korea
507 South Korea
342 South Korea
555 South Korea
527 South Africa
618 South Africa
574 South Africa
524 South Africa
623 South Africa
438 Slovenia
119 Singapore
110 Singapore
562 Serbia
58 Saudi Arabia
319 Saudi Arabia
583 Saudi Arabia
607 Russia
553 Portugal
214 Portugal
400 Portugal
428 Portugal
155 Portugal
177 Portugal
573 Poland
533 Poland
601 Poland
579 Poland
523 Poland
575 Poland
442 Poland
417 Norway
320 Norway
310 Norway
143 New Zealand
174 New Zealand
461 New Zealand
288 New Zealand
200 Netherlands
229 Netherlands
66 Netherlands
424 Netherlands
196 Netherlands
270 Netherlands
150 Netherlands
7 Netherlands
» Export CSV