Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 501 - 550 of 633

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
132 UK
567 UK
181 USA
455 USA
271 USA
2 USA
205 USA
5 USA
9 USA
18 USA
78 USA
12 USA
254 USA
13 USA
22 USA
46 USA
41 USA
284 USA
260 USA
458 USA
23 USA
91 USA
368 USA
369 USA
223 USA
530 USA
376 USA
273 USA
75 USA
76 USA
141 USA
168 USA
159 USA
440 USA
6 USA
564 USA
8 USA
180 USA
85 USA
340 USA
269 USA
321 USA
105 USA
109 USA
162 USA
581 USA
199 USA
238 USA
280 USA
26 USA
» Export CSV