Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 690

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
497 USA
156 USA
177 USA
126 USA
21 USA
281 USA
2 USA
6 USA
120 USA
51 USA
12 USA
18 USA
45 USA
17 USA
4 USA
13 USA
40 USA
61 USA
15 USA
278 USA
235 USA
9 USA
87 USA
169 USA
127 USA
292 USA
131 USA
102 USA
151 USA
412 USA
55 USA
11 USA
38 USA
489 USA
132 USA
171 USA
207 USA
8 USA
291 USA
19 USA
157 USA
35 USA
223 USA
141 USA
69 USA
86 USA
137 USA
244 USA
194 USA
374 USA
» Export CSV