Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 148

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
1 497 USA
2 156 USA
3 177 USA
4 126 USA
5 21 USA
6 281 USA
7 2 USA
8 6 USA
9 120 USA
10 51 USA
11 12 USA
12 18 USA
13 45 USA
14 17 USA
15 4 USA
16 13 USA
17 40 USA
18 61 USA
19 15 USA
20 278 USA
21 235 USA
22 9 USA
23 87 USA
24 169 USA
25 127 USA
26 292 USA
27 131 USA
28 102 USA
29 151 USA
30 412 USA
31 55 USA
32 11 USA
33 38 USA
34 489 USA
35 132 USA
36 171 USA
37 207 USA
38 8 USA
39 291 USA
40 19 USA
41 157 USA
42 35 USA
43 223 USA
44 141 USA
45 69 USA
46 86 USA
47 137 USA
48 244 USA
49 194 USA
50 374 USA
» Export CSV