Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 51 - 100 of 148

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
51 392 USA
52 215 USA
53 212 USA
54 353 USA
55 64 USA
56 267 USA
57 98 USA
58 1 USA
59 28 USA
60 3 USA
61 5 USA
62 135 USA
63 94 USA
64 33 USA
65 232 USA
66 30 USA
67 283 USA
68 56 USA
69 428 USA
70 246 USA
71 468 USA
72 512 USA
73 44 USA
74 302 USA
75 117 USA
76 453 USA
77 259 USA
78 289 USA
79 184 USA
80 20 USA
81 68 USA
82 146 USA
83 34 USA
84 24 USA
85 36 USA
86 105 USA
87 366 USA
88 216 USA
89 125 USA
90 180 USA
91 47 USA
92 82 USA
93 16 USA
94 230 USA
95 23 USA
96 621 USA
97 405 USA
98 460 USA
99 25 USA
100 57 USA
» Export CSV