Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 148

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
1 382 USA
2 327 USA
3 115 USA
4 177 USA
5 156 USA
6 126 USA
7 451 USA
8 28 USA
9 1 USA
10 589 USA
11 37 USA
12 21 USA
13 6 USA
14 120 USA
15 51 USA
16 12 USA
17 18 USA
18 45 USA
19 17 USA
20 4 USA
21 13 USA
22 50 USA
23 25 USA
24 102 USA
25 19 USA
26 195 USA
27 226 USA
28 15 USA
29 278 USA
30 61 USA
31 34 USA
32 235 USA
33 24 USA
34 289 USA
35 87 USA
36 72 USA
37 16 USA
38 11 USA
39 151 USA
40 292 USA
41 131 USA
42 88 USA
43 169 USA
44 127 USA
45 38 USA
46 132 USA
47 489 USA
48 3 USA
49 171 USA
50 174 USA
» Export CSV