Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 148

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
1 82 USA
2 9 USA
3 257 USA
4 66 USA
5 32 USA
6 340 USA
7 283 USA
8 44 USA
9 182 USA
10 14 USA
11 405 USA
12 251 USA
13 107 USA
14 167 USA
15 570 USA
16 153 USA
17 59 USA
18 110 USA
19 353 USA
20 94 USA
21 349 USA
22 129 USA
23 97 USA
24 432 USA
25 22 USA
26 26 USA
27 100 USA
28 377 USA
29 201 USA
30 197 USA
31 180 USA
32 2 USA
33 291 USA
34 40 USA
35 55 USA
36 145 USA
37 281 USA
38 68 USA
39 47 USA
40 7 USA
41 105 USA
42 69 USA
43 497 USA
44 20 USA
45 133 USA
46 84 USA
47 10 USA
48 384 USA
49 211 USA
50 380 USA
» Export CSV