Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 51 - 100 of 148

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
51 69 USA
52 72 USA
53 82 USA
54 84 USA
55 86 USA
56 87 USA
57 88 USA
58 94 USA
59 97 USA
60 98 USA
61 100 USA
62 102 USA
63 104 USA
64 105 USA
65 107 USA
66 110 USA
67 115 USA
68 117 USA
69 120 USA
70 125 USA
71 126 USA
72 127 USA
73 129 USA
74 131 USA
75 132 USA
76 133 USA
77 135 USA
78 137 USA
79 141 USA
80 145 USA
81 146 USA
82 151 USA
83 153 USA
84 156 USA
85 157 USA
86 167 USA
87 169 USA
88 171 USA
89 174 USA
90 177 USA
91 180 USA
92 182 USA
93 184 USA
94 194 USA
95 195 USA
96 197 USA
97 201 USA
98 207 USA
99 211 USA
100 212 USA
» Export CSV