Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 419

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 USA
2 USA
3 USA
4 USA
5 USA
6 USA
7 USA
8 USA
9 USA
10 USA
11 USA
12 USA
13 USA
14 USA
15 Netherlands
16 USA
17 USA
18 USA
19 Switzerland
20 Denmark
21 USA
22 USA
23 Germany
24 Switzerland
25 USA
26 USA
27 USA
28 UK
29 USA
30 USA
31 China
32 USA
33 Switzerland
34 USA
35 USA
36 USA
37 UK
38 USA
39 USA
40 USA
41 USA
42 UK
43 USA
44 Netherlands
45 USA
46 UK
47 USA
48 USA
49 Belgium
50 Netherlands
» Export CSV