Logo Times

Times World University Rankings


:

Results 1 - 11 of 11

Times World University Rankings 2023

World Rank
Institution
Country
1
124
Austria
2
168
Austria
3
194
Austria
4
201-250
=
Austria
5
401-500
=
Austria
6
401-500
=
Austria
7
401-500
Austria
8
501-600
Austria
9
601-800
=
Austria
10
601-800
=
Austria
11
601-800
Austria
» Export CSV