Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 109

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 1 USA
  2 2 USA
  3 3 USA
  4 4 USA
  5 5 USA
  6 6 USA
  7 7 USA
  8 8 USA
  9 9 USA
  10 10 USA
  11 11 USA
  12 12 USA
  13 14 USA
  14 15 USA
  15 18 USA
  16 20 USA
  17 21 USA
  18 22 USA
  19 28 USA
  20 29 USA
  21 33 USA
  22 36 USA
  23 37 USA
  24 38 USA
  25 40 USA
  26 41 USA
  27 43 USA
  28 44 USA
  29 45 USA
  30 46 USA
  31 47 USA
  32 48 USA
  33 52 USA
  34 54 USA
  35 55 USA
  36 56 USA
  37 59 USA
  38 62 USA
  39 66 USA
  40 72 USA
  41 73 USA
  42 77 USA
  43 78 USA
  44 81 USA
  45 86 USA
  46 88 USA
  47 93 USA
  48 101 USA
  49 104 USA
  50 108 USA
  Export CSV