Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 109

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 52 USA
  2 145 USA
  3 4 USA
  4 344 USA
  5 10 USA
  6 7 USA
  7 176 USA
  8 11 USA
  9 40 USA
  10 86 USA
  11 15 USA
  12 41 USA
  13 5 USA
  14 54 USA
  15 195 USA
  16 18 USA
  17 317 USA
  18 2 USA
  19 121 USA
  20 243 USA
  21 229 USA
  22 461 USA
  23 296 USA
  24 155 USA
  25 441 USA
  26 47 USA
  27 56 USA
  28 324 USA
  29 36 USA
  30 156 USA
  31 66 USA
  32 270 USA
  33 6 USA
  34 444 USA
  35 78 USA
  36 108 USA
  37 141 USA
  38 164 USA
  39 414 USA
  40 287 USA
  41 341 USA
  42 280 USA
  43 373 USA
  44 311 USA
  45 37 USA
  46 101 USA
  47 20 USA
  48 1 USA
  49 12 USA
  50 22 USA
  Export CSV