Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 109

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 145 USA
  2 52 USA
  3 190 USA
  4 20 USA
  5 251 USA
  6 38 USA
  7 4 USA
  8 7 USA
  9 176 USA
  10 11 USA
  11 40 USA
  12 86 USA
  13 15 USA
  14 41 USA
  15 5 USA
  16 14 USA
  17 461 USA
  18 6 USA
  19 159 USA
  20 367 USA
  21 18 USA
  22 195 USA
  23 8 USA
  24 317 USA
  25 81 USA
  26 9 USA
  27 121 USA
  28 29 USA
  29 47 USA
  30 296 USA
  31 243 USA
  32 229 USA
  33 346 USA
  34 56 USA
  35 324 USA
  36 1 USA
  37 36 USA
  38 395 USA
  39 156 USA
  40 444 USA
  41 78 USA
  42 108 USA
  43 287 USA
  44 414 USA
  45 37 USA
  46 280 USA
  47 341 USA
  48 373 USA
  49 311 USA
  50 101 USA
  Export CSV