Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 109

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 2 USA
  2 160 USA
  3 73 USA
  4 132 USA
  5 248 USA
  6 104 USA
  7 285 USA
  8 21 USA
  9 320 USA
  10 134 USA
  11 77 USA
  12 360 USA
  13 123 USA
  14 254 USA
  15 133 USA
  16 166 USA
  17 442 USA
  18 223 USA
  19 10 USA
  20 270 USA
  21 54 USA
  22 441 USA
  23 288 USA
  24 344 USA
  25 48 USA
  26 113 USA
  27 46 USA
  28 141 USA
  29 3 USA
  30 268 USA
  31 45 USA
  32 33 USA
  33 55 USA
  34 28 USA
  35 411 USA
  36 335 USA
  37 118 USA
  38 164 USA
  39 66 USA
  40 277 USA
  41 44 USA
  42 117 USA
  43 253 USA
  44 62 USA
  45 59 USA
  46 110 USA
  47 88 USA
  48 93 USA
  49 452 USA
  50 146 USA
  Export CSV