Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 109

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 461 USA
  2 452 USA
  3 444 USA
  4 442 USA
  5 441 USA
  6 416 USA
  7 414 USA
  8 411 USA
  9 395 USA
  10 373 USA
  11 367 USA
  12 360 USA
  13 346 USA
  14 344 USA
  15 341 USA
  16 335 USA
  17 324 USA
  18 320 USA
  19 317 USA
  20 311 USA
  21 296 USA
  22 288 USA
  23 287 USA
  24 285 USA
  25 280 USA
  26 277 USA
  27 270 USA
  28 268 USA
  29 254 USA
  30 253 USA
  31 251 USA
  32 248 USA
  33 243 USA
  34 229 USA
  35 223 USA
  36 219 USA
  37 210 USA
  38 195 USA
  39 193 USA
  40 190 USA
  41 176 USA
  42 166 USA
  43 164 USA
  44 160 USA
  45 159 USA
  46 156 USA
  47 155 USA
  48 146 USA
  49 145 USA
  50 141 USA
  Export CSV