Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 51 - 100 of 109

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  51 110 USA
  52 113 USA
  53 117 USA
  54 118 USA
  55 121 USA
  56 123 USA
  57 132 USA
  58 133 USA
  59 134 USA
  60 141 USA
  61 145 USA
  62 146 USA
  63 155 USA
  64 156 USA
  65 159 USA
  66 160 USA
  67 164 USA
  68 166 USA
  69 176 USA
  70 190 USA
  71 193 USA
  72 195 USA
  73 210 USA
  74 219 USA
  75 223 USA
  76 229 USA
  77 243 USA
  78 248 USA
  79 251 USA
  80 253 USA
  81 254 USA
  82 268 USA
  83 270 USA
  84 277 USA
  85 280 USA
  86 285 USA
  87 287 USA
  88 288 USA
  89 296 USA
  90 311 USA
  91 317 USA
  92 320 USA
  93 324 USA
  94 335 USA
  95 341 USA
  96 344 USA
  97 346 USA
  98 360 USA
  99 367 USA
  100 373 USA
  Export CSV