Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 163

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 4 USA
5 5 USA
6 6 USA
7 7 USA
8 8 USA
9 9 USA
10 10 USA
11 11 USA
12 12 USA
13 14 USA
14 16 USA
15 18 USA
16 21 USA
17 23 USA
18 25 USA
19 27 USA
20 29 USA
21 30 USA
22 31 USA
23 32 USA
24 33 USA
25 34 USA
26 39 USA
27 41 USA
28 42 USA
29 46 USA
30 48 USA
31 49 USA
32 51 USA
33 52 USA
34 53 USA
35 55 USA
36 56 USA
37 57 USA
38 58 USA
39 59 USA
40 60 USA
41 69 USA
42 71 USA
43 74 USA
44 75 USA
45 77 USA
46 80 USA
47 83 USA
48 85 USA
49 91 USA
50 96 USA
» Export CSV