Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 163

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 1 USA
  2 2 USA
  3 3 USA
  4 4 USA
  5 5 USA
  6 6 USA
  7 7 USA
  8 8 USA
  9 9 USA
  10 10 USA
  11 11 USA
  12 12 USA
  13 14 USA
  14 16 USA
  15 18 USA
  16 21 USA
  17 23 USA
  18 25 USA
  19 27 USA
  20 29 USA
  21 30 USA
  22 31 USA
  23 32 USA
  24 33 USA
  25 34 USA
  26 39 USA
  27 41 USA
  28 42 USA
  29 46 USA
  30 48 USA
  31 49 USA
  32 51 USA
  33 52 USA
  34 53 USA
  35 55 USA
  36 56 USA
  37 57 USA
  38 58 USA
  39 59 USA
  40 60 USA
  41 69 USA
  42 71 USA
  43 74 USA
  44 75 USA
  45 77 USA
  46 80 USA
  47 83 USA
  48 85 USA
  49 91 USA
  50 96 USA
  » Export CSV