Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 51 - 100 of 696

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
51 USA
52 USA
53 USA
54 Netherlands
55 USA
56 USA
57 USA
58 USA
59 USA
60 USA
61 UK
62 UK
63 Australia
64 UK
65 UK
66 UK
67 UK
68 UK
69 USA
70 Australia
71 USA
72 France
73 Netherlands
74 USA
75 USA
76 France
77 USA
78 UK
79 Canada
80 USA
81 UK
82 Canada
83 USA
84 Australia
85 USA
86 Australia
87 Australia
88 UK
89 Switzerland
90 Netherlands
91 USA
92 Netherlands
93 France
94 Ireland
95 Australia
96 USA
97 USA
98 Netherlands
99 France
100 Netherlands
» Export CSV