Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 51 - 100 of 696

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  51 USA
  52 USA
  53 USA
  54 Netherlands
  55 USA
  56 USA
  57 USA
  58 USA
  59 USA
  60 USA
  61 UK
  62 UK
  63 Australia
  64 UK
  65 UK
  66 UK
  67 UK
  68 UK
  69 USA
  70 Australia
  71 USA
  72 France
  73 Netherlands
  74 USA
  75 USA
  76 France
  77 USA
  78 UK
  79 Canada
  80 USA
  81 UK
  82 Canada
  83 USA
  84 Australia
  85 USA
  86 Australia
  87 Australia
  88 UK
  89 Switzerland
  90 Netherlands
  91 USA
  92 Netherlands
  93 France
  94 Ireland
  95 Australia
  96 USA
  97 USA
  98 Netherlands
  99 France
  100 Netherlands
  » Export CSV