Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 251 - 300 of 610

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  519 South Korea
  549 South Korea
  574 South Korea
  531 South Korea
  573 South Korea
  530 South Korea
  458 South Korea
  235 South Korea
  490 South Korea
  506 South Korea
  568 South Korea
  588 South Korea
  527 South Korea
  367 South Korea
  501 South Korea
  518 South Korea
  491 South Korea
  503 South Korea
  422 South Korea
  378 South Korea
  436 South Korea
  444 South Korea
  78 South Africa
  359 South Africa
  499 South Africa
  369 South Africa
  338 South Africa
  536 Slovenia
  581 Slovakia
  393 Singapore
  265 Singapore
  580 Serbia
  337 Saudi Arabia
  464 Saudi Arabia
  535 Russia
  341 Portugal
  411 Portugal
  437 Portugal
  379 Portugal
  362 Portugal
  512 Poland
  335 Poland
  210 Norway
  312 Norway
  280 Norway
  192 Norway
  351 New Zealand
  176 New Zealand
  198 New Zealand
  360 Netherlands
  Export CSV