Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 501 - 550 of 610

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  501 South Korea
  502 China
  503 South Korea
  504 Spain
  505 China
  506 South Korea
  507 Spain
  508 China
  509 China
  510 China
  511 USA
  512 Poland
  513 Italy
  514 China
  515 China
  516 China
  517 Brazil
  518 South Korea
  519 South Korea
  520 Japan
  521 China
  522 Mexico
  523 USA
  524 China
  525 Japan
  526 China
  527 South Korea
  528 China
  529 Brazil
  530 South Korea
  531 South Korea
  532 China
  533 USA
  534 Czech Republic
  535 Russia
  536 Slovenia
  537 Malaysia
  538 Argentina
  539 Spain
  540 Czech Republic
  541 Brazil
  542 Brazil
  543 Turkey
  544 Japan
  545 China
  546 India
  547 China
  548 India
  549 South Korea
  550 Japan
  Export CSV