Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 148

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 1 USA
  2 2 USA
  3 3 USA
  4 4 USA
  5 5 USA
  6 6 USA
  7 7 USA
  8 8 USA
  9 9 USA
  10 10 USA
  11 11 USA
  12 12 USA
  13 13 USA
  14 14 USA
  15 15 USA
  16 16 USA
  17 17 USA
  18 18 USA
  19 19 USA
  20 20 USA
  21 21 USA
  22 22 USA
  23 23 USA
  24 24 USA
  25 25 USA
  26 26 USA
  27 28 USA
  28 30 USA
  29 32 USA
  30 33 USA
  31 34 USA
  32 35 USA
  33 36 USA
  34 37 USA
  35 38 USA
  36 40 USA
  37 44 USA
  38 45 USA
  39 47 USA
  40 50 USA
  41 51 USA
  42 54 USA
  43 55 USA
  44 56 USA
  45 57 USA
  46 59 USA
  47 61 USA
  48 64 USA
  49 66 USA
  50 68 USA
  » Export CSV