Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 51 - 100 of 690

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  51 USA
  52 Germany
  53 UK
  54 USA
  55 USA
  56 USA
  57 USA
  58 Netherlands
  59 USA
  60 Switzerland
  61 USA
  62 Germany
  63 Netherlands
  64 USA
  65 Netherlands
  66 USA
  67 UK
  68 USA
  69 USA
  70 Netherlands
  71 Germany
  72 USA
  73 Ireland
  74 Denmark
  75 Singapore
  76 Germany
  77 Canada
  78 Switzerland
  79 Singapore
  80 UK
  81 Israel
  82 USA
  83 Germany
  84 USA
  85 Netherlands
  86 USA
  87 USA
  88 USA
  89 Germany
  90 Australia
  91 Austria
  92 Canada
  93 China
  94 USA
  95 UK
  96 Netherlands
  97 USA
  98 USA
  99 Italy
  100 USA
  » Export CSV