Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 161

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 4 USA
5 6 USA
6 8 USA
7 9 USA
8 11 USA
9 12 USA
10 13 USA
11 14 USA
12 15 USA
13 16 USA
14 18 USA
15 19 USA
16 20 USA
17 21 USA
18 24 USA
19 25 USA
20 26 USA
21 28 USA
22 29 USA
23 30 USA
24 31 USA
25 32 USA
26 33 USA
27 36 USA
28 37 USA
29 40 USA
30 41 USA
31 42 USA
32 48 USA
33 49 USA
34 53 USA
35 54 USA
36 56 USA
37 57 USA
38 62 USA
39 63 USA
40 64 USA
41 66 USA
42 68 USA
43 71 USA
44 72 USA
45 75 USA
46 78 USA
47 80 USA
48 82 USA
49 83 USA
50 87 USA
» Export CSV