Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 696

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 USA
2 USA
3 USA
4 USA
5 USA
6 USA
7 USA
8 USA
9 USA
10 USA
11 USA
12 USA
13 UK
14 USA
15 UK
16 USA
17 Switzerland
18 USA
19 Switzerland
20 Israel
21 USA
22 UK
23 USA
24 UK
25 USA
26 UK
27 USA
28 UK
29 USA
30 USA
31 USA
32 USA
33 USA
34 USA
35 UK
36 UK
37 UK
38 France
39 USA
40 Switzerland
41 USA
42 USA
43 Switzerland
44 Switzerland
45 UK
46 USA
47 UK
48 USA
49 USA
50 France
» Export CSV