Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 153

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 5 USA
5 8 USA
6 9 USA
7 11 USA
8 13 USA
9 16 USA
10 17 USA
11 18 USA
12 19 USA
13 20 USA
14 21 USA
15 22 USA
16 27 USA
17 28 USA
18 30 USA
19 31 USA
20 32 USA
21 34 USA
22 35 USA
23 39 USA
24 40 USA
25 43 USA
26 45 USA
27 49 USA
28 50 USA
29 56 USA
30 57 USA
31 59 USA
32 61 USA
33 63 USA
34 65 USA
35 66 USA
36 71 USA
37 74 USA
38 76 USA
39 79 USA
40 81 USA
41 89 USA
42 90 USA
43 93 USA
44 99 USA
45 100 USA
46 101 USA
47 107 USA
48 109 USA
49 112 USA
50 115 USA
» Export CSV