Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 148

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 4 USA
5 5 USA
6 6 USA
7 7 USA
8 8 USA
9 9 USA
10 10 USA
11 11 USA
12 12 USA
13 13 USA
14 14 USA
15 15 USA
16 16 USA
17 17 USA
18 18 USA
19 19 USA
20 20 USA
21 21 USA
22 22 USA
23 23 USA
24 24 USA
25 25 USA
26 26 USA
27 28 USA
28 30 USA
29 32 USA
30 33 USA
31 34 USA
32 35 USA
33 36 USA
34 37 USA
35 38 USA
36 40 USA
37 44 USA
38 45 USA
39 47 USA
40 50 USA
41 51 USA
42 54 USA
43 55 USA
44 56 USA
45 57 USA
46 59 USA
47 61 USA
48 64 USA
49 66 USA
50 68 USA
» Export CSV