Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 136

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 4 USA
5 5 USA
6 6 USA
7 7 USA
8 8 USA
9 9 USA
10 10 USA
11 11 USA
12 12 USA
13 13 USA
14 14 USA
15 16 USA
16 17 USA
17 18 USA
18 21 USA
19 22 USA
20 25 USA
21 26 USA
22 27 USA
23 29 USA
24 30 USA
25 32 USA
26 34 USA
27 35 USA
28 36 USA
29 38 USA
30 39 USA
31 40 USA
32 41 USA
33 43 USA
34 45 USA
35 47 USA
36 48 USA
37 51 USA
38 54 USA
39 55 USA
40 56 USA
41 58 USA
42 60 USA
43 64 USA
44 65 USA
45 66 USA
46 67 USA
47 69 USA
48 71 USA
49 72 USA
50 74 USA
» Export CSV