Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 151 - 200 of 432

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2013 - World

World Rank
Institution
Country
151 Australia
152 UK
153 Finland
154 USA
155 France
156 USA
157 USA
158 Germany
159 Australia
160 USA
161 France
162 Germany
163 Italy
164 Germany
165 Netherlands
166 Germany
167 Spain
168 China
169 Taiwan
170 USA
171 China
172 China
173 Spain
174 USA
175 UK
176 Germany
177 UK
178 Canada
179 Germany
180 Netherlands
181 Italy
182 Sweden
183 USA
184 USA
185 USA
186 Germany
187 Ireland
188 USA
189 China
190 Israel
191 Germany
192 Taiwan
193 Italy
194 USA
195 UK
196 Germany
197 UK
198 Israel
199 USA
200 USA
» Export CSV