Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 104

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2013 - World

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 3 USA
3 4 USA
4 5 USA
5 6 USA
6 7 USA
7 8 USA
8 9 USA
9 10 USA
10 12 USA
11 13 USA
12 15 USA
13 16 USA
14 17 USA
15 18 USA
16 20 USA
17 21 USA
18 22 USA
19 23 USA
20 24 USA
21 27 USA
22 28 USA
23 29 USA
24 34 USA
25 35 USA
26 38 USA
27 43 USA
28 44 USA
29 47 USA
30 49 USA
31 51 USA
32 53 USA
33 54 USA
34 55 USA
35 56 USA
36 61 USA
37 65 USA
38 66 USA
39 70 USA
40 71 USA
41 80 USA
42 81 USA
43 88 USA
44 91 USA
45 92 USA
46 99 USA
47 103 USA
48 110 USA
49 116 USA
50 120 USA
» Export CSV