Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 487

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2013 - World

World Rank
Institution
Country
1 USA
2 USA
3 USA
4 Switzerland
5 USA
6 USA
7 USA
8 USA
9 USA
10 UK
11 USA
12 Switzerland
13 USA
14 USA
15 UK
16 USA
17 Israel
18 USA
19 USA
20 USA
21 USA
22 USA
23 USA
24 USA
25 UK
26 USA
27 USA
28 USA
29 USA
30 USA
31 UK
32 UK
33 USA
34 USA
35 USA
36 Ireland
37 UK
38 USA
39 USA
40 France
41 USA
42 USA
43 USA
44 USA
45 USA
46 UK
47 UK
48 USA
49 USA
50 Germany
» Export CSV