Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 478

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2013 - World

World Rank
Institution
Country
1 USA
2 USA
3 USA
4 USA
5 USA
6 USA
7 USA
8 USA
9 USA
10 USA
11 USA
12 USA
13 USA
14 USA
15 USA
16 USA
17 USA
18 USA
19 USA
20 USA
21 USA
22 USA
23 Netherlands
24 Switzerland
25 USA
26 USA
27 Israel
28 USA
29 USA
30 USA
31 USA
32 USA
33 USA
34 Netherlands
35 China
36 Singapore
37 USA
38 USA
39 USA
40 Denmark
41 UK
42 USA
43 Netherlands
44 Canada
45 Switzerland
46 UK
47 UK
48 Ireland
49 Switzerland
50 Denmark
» Export CSV