Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 521

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
52 USA
145 USA
4 USA
344 USA
10 USA
7 USA
176 USA
11 USA
40 USA
86 USA
15 USA
41 USA
5 USA
54 USA
195 USA
18 USA
317 USA
2 USA
121 USA
243 USA
229 USA
461 USA
296 USA
155 USA
441 USA
47 USA
56 USA
324 USA
36 USA
156 USA
66 USA
270 USA
6 USA
444 USA
78 USA
108 USA
141 USA
164 USA
414 USA
287 USA
341 USA
280 USA
373 USA
311 USA
37 USA
101 USA
20 USA
1 USA
12 USA
22 USA
» Export CSV