Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 51 - 100 of 521

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
210 USA
72 USA
43 USA
416 USA
193 USA
104 USA
219 USA
146 USA
452 USA
93 USA
9 USA
88 USA
3 USA
48 USA
110 USA
8 USA
81 USA
59 USA
62 USA
253 USA
117 USA
113 USA
29 USA
277 USA
44 USA
118 USA
159 USA
411 USA
335 USA
55 USA
28 USA
14 USA
45 USA
33 USA
268 USA
38 USA
367 USA
288 USA
223 USA
77 USA
46 USA
166 USA
442 USA
395 USA
254 USA
133 USA
251 USA
123 USA
360 USA
346 USA
» Export CSV