Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 109

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 4 USA
5 5 USA
6 6 USA
7 7 USA
8 8 USA
9 9 USA
10 10 USA
11 11 USA
12 12 USA
13 14 USA
14 15 USA
15 18 USA
16 20 USA
17 21 USA
18 22 USA
19 28 USA
20 29 USA
21 33 USA
22 36 USA
23 37 USA
24 38 USA
25 40 USA
26 41 USA
27 43 USA
28 44 USA
29 45 USA
30 46 USA
31 47 USA
32 48 USA
33 52 USA
34 54 USA
35 55 USA
36 56 USA
37 59 USA
38 62 USA
39 66 USA
40 72 USA
41 73 USA
42 77 USA
43 78 USA
44 81 USA
45 86 USA
46 88 USA
47 93 USA
48 101 USA
49 104 USA
50 108 USA
» Export CSV