Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 690

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

  World Rank
  Institution
  Country
  497 USA
  156 USA
  177 USA
  126 USA
  21 USA
  281 USA
  2 USA
  6 USA
  120 USA
  51 USA
  12 USA
  18 USA
  45 USA
  17 USA
  4 USA
  13 USA
  40 USA
  61 USA
  15 USA
  278 USA
  235 USA
  9 USA
  87 USA
  169 USA
  127 USA
  292 USA
  131 USA
  102 USA
  151 USA
  412 USA
  55 USA
  11 USA
  38 USA
  489 USA
  132 USA
  171 USA
  207 USA
  8 USA
  291 USA
  19 USA
  157 USA
  35 USA
  223 USA
  141 USA
  69 USA
  86 USA
  137 USA
  244 USA
  194 USA
  374 USA
  Export CSV